Salgs- og leveringsbetingelser

 

§ 1 Gyldighedsområde

 

(1) Disse Vilkår og betingelser gælder for købskontrakten ift. produkter fra online shoppen for Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH - i det følgende kaldet Eilbote-shoppen - og den eller de personer, som bestiller – i det følgende kaldet kunden. Disse Vilkår og betingelser kan printes ud, gemmes (”Gem fil som”) eller downloades som PDF-fil.

 

(2) Ændringer af disse salg- og leveringsbetingelser meddeles kunden skriftligt, via fax eller e-mail. Hvis kunden ikke gør indsigelser ift. denne ændring senest fire uger efter modtagelsen af meddelelsen, regnes ændringerne som godkendt af kunden. Hvis salgs- og leveringsbetingelserne ændres, bliver kunden separat gjort opmærksom på fortrydelsesretten og de retslige konsekvenser ved tavshed.

 

 

§ 2 Indgåelse af kontrakt og betaling

 

(1) Tilbuddene fra onlineshoppen for Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH skal ses som opfordringer til, at kunden afgiver et tilbud, og skal ikke ses som et tilbud, der allerede er bindende. Ved at sende en bestilling, afgiver kunden et tilbud på køb af den bestilte vare. Eilbote-shoppen tager imod tilbuddet gennem individuel bekræftelse via e-mail, senest efter 7 hverdage. Bekræftelses-mailen indeholder erklæringen om fortrydelsesretten, en fortrydelsesretsformular jf. lov om fjernsalg samt disse salgs- og leveringsbetingelser med ekstra informationer i overensstemmelse med de retslige forpligtelser.

 

(2) Betalingen af varen sker ved forskudsbetaling, betaling med kreditkort, PayPal, Giropay, straksoverførsel eller faktura. Indtil varen er fuldt ud betalt, er et ejendomsforbehold for Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH aftalt.

 

(3) Hvis Eilbote-shoppen ikke tager imod kundens tilbud (fx fordi varen ikke er tilgængelig), informerer Eilbote-shoppen med det samme kunden om det, og betaler evt. betalte beløb tilbage til kunden med det samme eller sørger for deres tilbagebetaling. Ved betaling med kreditkort, reserveres fakturabeløbet blot på bestillingstidspunktet, beløbet hæves først fra kreditkortkontoen, når leveringen forlader lageret.

 

 

§ 3 Levering

 

(1) Inden for Tyskland, leverer Eilbote-shoppen som regel de varer, der er på lager, inden for 2-5 hverdage. Ved forsendelse inden for Europa sker leveringen som regel inden for5-14 hverdage. Ved forsendelser til lande uden for Europa, afhænger leveringstiden af modtagerlandet og den valgte forsendelsesform.

Samtlige angivelser om de forventede leveringstidspunkter og leveringstidsrum, er i den forbindelse uforpligtende, med mindre Eilbote-shoppen og kunden udtrykkeligt har aftalt, at de er forpligtende. Hvis Eilbote-shoppen ikke kan overholde et udtrykkeligt aftalt leveringstidspunkt, og fastlægger kunden en ny frist over for Eilbote-shoppen, så skal denne frist mindst være på to uger. Hvis denne nye frist udløber uden resultat, er kunden berettiget til at træde tilbage fra sin købskontrakt.

 

(2) Hvis en artikel på et tidspunkt ikke kan leveres, eller ikke kan leveres så hurtigt, så meddeler Eilbote-shoppen den alternative leveringstid, eller også informerer de så hurtigt som muligt kunden om, at leveringen ikke kan foretages.

 

(3) Eilbote-shoppen forbeholder sig ret til at foretage en delvis levering, hvis det virker som en fordel ift. en hurtig afvikling, samt hvis det er rimeligt. Hvis der foretages en delvis levering, betaler Eilbote-shoppen de ekstra forsendelsesomkostninger.

Hvis Eilbote-shoppen af ikke-selvforskyldte årsager ikke er i stand til at levere den vare, som kunden har bestilt, forbeholder de sig udtrykkeligt ret til at træde tilbage fra købskontrakten.

 

(4) Overdragelsen af et krav, der er rettet mod Eilbote-shoppen, er ikke tilladt for kontraktpartneren, med mindre Eilbote-shoppen udtrykkeligt og skriftligt samtykker.

 

§ 4 Opbevaring af kundedata

 

Bestillingerne gemmes hos Eilbote-shoppen efter kontrakten er indgået. Hvis det ønskes, sender Eilbote-shoppen gerne en kopi til kunden. Grundlæggende gemmes kreditkortinformationer og bankforbindelser ikke hos Eilbote-shoppen.

 

§ 5 Garanti, ansvar

 

(1) Garanti

 

De lovfæstede garantirettigheder gælder ift. vores varer.

 

(2) Ansvar

 

(a) Hvis der bliver stillet krav om skadeserstatning over for Eilbote-shoppen, hæfter Eilbote-shoppen for forsætlighed eller grov uagtsomhed, inklusiv forsætlighed eller grov uagtsomhed hos juridiske repræsentanter og agenter hos Eilbote-shoppen. Bortset fra forsætlighed og grov uagtsomhed, er Eilbote-shoppens ansvar i de andre tilfælde begrænset til de skader, som ved indgåelsen af kontrakten anses som typiske og forventelige.

 

(b) Eilbote-shoppen hæfter kun for simpel uagtsomhed, hvis Eilbote-shoppen ikke overholder en pligt, hvor overholdelsen har central betydning ift. at opfylde formålet for kontrakten. Det kan fx være manglende opfyldelse af forpligtelser ved indsætning af forsendelsesadressen, fejl ved valg af vare etc.

 

(c) Ansvar fraskrives med mindre der inden da er aftalt noget, som afviger herfra.

 

(d) Ansvaret ifølge produktansvarsloven berøres ikke (§§ 1, 14 Produkthaftungsgesetz).

 

(e) Alle førnævnte ansvarsfraskrivelser og/eller ansvarsbegrænsninger gælder ikke ift. skader på menneskers liv, krop og sundhed.

 

§ 6 Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Forbrugerne har en fortrydelsesret. »Forbruger«: enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler ikke handler som led i sit erhverv.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag,

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os

Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH
Winsener Landstr. 7
21423 Winsen/Luhe OT Roydorf (Deutschland/Tyskland)
Tel: +49 4171-78 35 99
Fax: +49 4171-78 35 35
E-Mail: verlag@eilbote-online.de

Deres beslutning om at gøre fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De returnerer varerne eller afleverer dem til uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

 

Undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret

Nej fortrydelsesret:

- levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
- levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
- levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen
- levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computer-software, som forbrugeren har brudt plomberingen på
- levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer

Standardfortrydelsesformular


Til:

Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH
Winsener Landstr. 7
21423 Winsen/Luhe OT Roydorf (Deutschland/Tyskland)
Tel: +49 4171-78 35 99
Fax: +49 4171-78 35 35
E-Mail: verlag@eilbote-online.de


Jeg/vi (*)

 

meddeler herved, at jeg/vi (*)

 

ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*)

 

 købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 

- Bestilt den (*)

 

 /modtaget den (*)

 

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)  

 

- Dato

 


(*)Det ikke-relevante udstreges.

 

 

 

§ 7 Levering til udlandet

For levering til EU-lande gælder den moms, der for tiden er gældende i Tyskland. Ved bestillinger fra ikke EU-lande sænker vi vores priser med den indeholdte tyske moms. Vi kan ikke informere om opkrævning af told og importafgifter. Inden for EU, er der ingen ekstra gebyr ift. betalinger fra udenlandske pengeinstitutter hvis vores IBAN- og SWIFT-koder er angivet ved overførslen:

 

IBAN-kode: DE 83 2075 0000 0007 0053 90

SWIFT (BIC)-kode: NOLADE21 HAM

 

 

Eilbote-shoppen modtager kun bestillinger fra udlandet med forskudsbetaling.

I dette tilfælde får kunden tilsendt en faktura.

 

§ 8 Bogpriser

Bøger er bundet til faste priser ifølge § 3 Preisbindungsgesetz (lov om bundne priser). I tilfælde af at forlaget hæver prisen, skal Eilbote-shoppen udregne de passende nye priser.

 

§ 9 Forsendelsesomkostninger

(1) Vi beregner porto- og forsendelsesomkostninger på baggrund af vægt og modtagerland. Her kan kunden se en oversigt. Inden for bestillingsprocessen vises leveringsomkostningerne i indkøbskurven.

 

(2) Hvis bestillingen leveres i flere dele, beregner Eilbote-shoppen kun disse udgifter én gang. I det tilfælde betaler Eilbote-shoppen evt. ekstra forsendelsesomkostninger.

 

(3) Under bestillingsprocessen i online-shoppen vises og beregnes forsendelsesomkostningerne automatisk.

 

§ 10 Betalingsbetingelser

via Giropay, VISA/Mastercard:

Eilbote-shoppen samarbejder med Sparkassen-Internetkasse.

mere information om Giropay >>

 

via PayPal:

PayPal er online-betalingstjenesten, hvormed kunden kan betale sikkert, enkelt, hurtigt og gratis.

Sikkert: Kundens bank- eller kreditkortinformationer er kun gemt hos PayPal. Derfor sendes de ikke igen ved hvert nyt online-køb via internettet.

Enkelt: Kunden betaler med få klik. I den forbindelse benyttes de bank- og kreditkortinformationer, som kunden har gemt hos PayPal.

Hurtigt: PayPal-betalinger går hurtigt. Så kan sælgeren sende varen med det samme, og kunden får den som regel hurtigere.

 

via straksoverførsel:

Sofortüberweisung.de er den TÜV-testede betalingstjeneste, som kunden kan benytte så nemt som online banking (med PIN og TAN).

mere information om straksoverførsel >>

 

Indtil den fulde betaling, forbliver de leverede varer EILBOTE Boomgaarden Verlag GmbH´s ejendom.

 

§ 11 Databeskyttelse

(1) Samtlige de personlige oplysninger, som kunden har meddelt (titel, navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer, bankforbindelse, kreditkortnummer) indsamles, håndteres og gemmes udelukkende af Eilbote-shoppen i overensstemmelse med reglerne fra den tyske databeskyttelseslovgivning.

 

(2) Kundens personlige oplysninger anvendes udelukkende til afvikling af de købskontrakter, som er indgået mellem kontraktparterne, hvis oplysningerne er nødvendige ift. begrundelsen, den indholdsmæssige strukturering eller ændring af kontraktforholdet (stamdata). Det kan fx være ift. leveringen af varer til den adresse, som kunden har angivet. Kundens udtrykkelige samtykke er nødvendig ift. brug af kundens stamdata, som overskrider denne brug med annoncering, markedsforskning eller behovsorienteret design af vores tilbud. Kunden har mulighed for at give sit samtykke inden afsendelse af dennes bestilling. Dette samtykke sker fuldstændig frivilligt, og kunden kan til enhver tid fortryde uden angivelse af grunde.

 

(3) Hvis kunden ønsker flere informationer, eller hvis kunden ønsker at se eller fortryde dennes udtrykkelige samtykke ift. brug af kundens stamdata, eller ønsker at afvise brugen af kundens brugerdata, så står herudover vores kundeservice til rådighed via e-mailadressen verlag@eilbote-online.de eller via telefon under +49 04171 - 78 35 99.

 

 

 

 

 

§ 12 Afsluttende bestemmelser

(1) Tilbuddene varierer og gælder kun inden for Tyskland. Der kan være små afvigelser ift. illustrationerne og angivelserne i kataloget.

(2) For alle stridigheder, som opstår på baggrund af denne aftale, gælder tysk ret under udelukkelse af FN-købeloven.

(3) Hvis enkelte bestemmelser i kontrakten mellem Eilbote-shoppen og kontraktpartneren, inkl. disse salgs- og leveringsbetingelser, skulle være eller blive helt eller delvist ugyldige, så berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf.

(4) Hvis kunden er erhvervsdrivende, er Winsen/Luhe eneste domstol for alle krav ift. forretningsforbindelsen

 

 

Winsen/Luhe, 13.06.2014