Fortrydelsesret

Forbrugerne har en fortrydelsesret. »Forbruger«: enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler ikke handler som led i sit erhverv.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag,

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os

Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH
Winsener Landstr. 7
21423 Winsen/Luhe OT Roydorf (Deutschland/Tyskland)
Tel: +49 4171-78 35 99
Fax: +49 4171-78 35 35
E-Mail: verlag@eilbote-online.de

Deres beslutning om at gøre fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De returnerer varerne eller afleverer dem til uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

 

Undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret

Nej fortrydelsesret:

- levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
- levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
- levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen
- levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computer-software, som forbrugeren har brudt plomberingen på
- levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer

Standardfortrydelsesformular


Til:

Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH
Winsener Landstr. 7
21423 Winsen/Luhe OT Roydorf (Deutschland/Tyskland)
Tel: +49 4171-78 35 99
Fax: +49 4171-78 35 35
E-Mail: verlag@eilbote-online.de


Jeg/vi (*)

 

meddeler herved, at jeg/vi (*)

 

ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*)

 

købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 

- Bestilt den (*)

 

/modtaget den (*)

 

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)  

 

- Dato

 


(*)Det ikke-relevante udstreges.