Privacyverklaring

(1) Alle door de Klant afgegeven persoonsgegevens (aanhef, naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door Eilbote-Shop uitsluitend met inachtneming van de bepalingen van de Duitse Wet gegevensbescherming opgevraagd, verwerkt en opgeslagen.

  

(2) Persoonsgegevens van de Klant, voor zover deze nodig zijn voor de rechtvaardiging, de inhoud of verandering van de overeenkomst (gebruikersgegevens), worden alleen gebruikt voor de afwikkeling van de tussen de contractpartijen afgesloten overeenkomst voor de levering van de producten op het door de Klant opgegeven adres. Elk ander gebruik van de gebruikersgegevens van de Klant ten behoeve van reclame, marktonderzoek of aan de behoefte aangepaste opzet van ons aanbod, mag alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van de Klant. De Klant heeft de mogelijkheid voor het doorgeven van zijn bestelling deze toestemming te geven. Deze toestemmingsverklaring vindt volledig vrijwillig plaats en kan door de Klant te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden herroepen.

 

(3) Indien de Klant meer informatie wenst of de door hem uitdrukkelijk gegeven toestemming voor het gebruik van zijn gebruikersgegevens wil inzien of herroepen, resp. bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gebruiksgegevens, kan hij dit via onze afdeling Support doen via het e-mailadres [email protected] of telefonisch via +49 (0)4171 - 78 35 99.

  

meer gegevensbeschermingsbepalingen

  

Privacyverklaring

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder opgaaf van persoonsgebonden gegevens. Voor zover op onze website persoonsgebonden gegevens worden verzameld (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen), gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen. Een bescherming zonder 'mazen' voor ongeautoriseerde toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee uitdrukkelijk verboden. De aanbieders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk rechterlijke stappen voor in het geval van ongewenste toezending van reclame, bijv. door spam-mail.

 

Gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-knop)

Onze webpagina's bevatten plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 S. Californië Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook"). U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de 'Like-knop' ('Vind ik leuk-knop') op onze website. Hier vindt u een overzicht van de Facebook-plug-ins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, zal uw webbrowser een rechtstreekse verbinding tot stand brengen met de Facebook-servers Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u de Facebook-'Like-knop' aanklikt als u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u deze informatie aan uw Facebook-profiel koppelen. Zo kan Facebook het bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens, noch van het gebruik van Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook via http://de-de.facebook.com/policy.php

Om te voorkomen dat Facebook uw bezoek aan onze website koppelt aan uw Facebook-gebruikersaccount, moet u uitloggen uit uw Facebook-gebruikersaccount voordat u onze webpagina's bezoekt.

 

Gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor wij kunnen analyseren hoe u onze website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt aan een Google-server in Amerika doorgegeven en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om het gebruik van onze website te verbeteren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet voor de beheerder van de website tot stand te brengen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies op uw browser verhinderen door een instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter wel op dat u in dat geval niet alle functies van de website naar behoren kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van gegevens over uw gebruik van de website door cookies (incl. uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door via de volgende link de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Gegevensbescherming voor het gebruik van Google Adsense

Deze website gebruikt Google AdSense , een dienst voor het opnemen van advertenties van Google Inc. ("Google"). Google AdSense maakt gebruikt van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor wij kunnen analyseren hoe u onze website gebruikt. Google AdSense maakt ook gebruik van web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Door middel van deze web beacons kan informatie zoals bezoekersverkeer van deze pagina's worden geëvalueerd.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over het gebruik van deze website wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden gegeven aan opdrachtnemers van Google. Google zal uw IP-adres echter niet verbinden met andere gegevens die over u zijn opgeslagen.

U kunt de installatie van cookies op uw browser verhinderen door een instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter wel op dat u in dat geval niet alle functies van de website naar behoren kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met het feit dat de door Google over u verzamelde gegevens op de hierboven vermelde manier en voor de hierboven vermelde doeleinden mogen worden gebruikt.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Verzameling en verspreiding van informatie:

Met de Google +1-knop kunt u informatie publiceren over de hele wereld. Via de Google +1-knop kunnen u en andere gebruikers persoonlijke informatie ontvangen van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u hebt geven voor inhoud +1, evenals de informatie over de pagina die u heeft bekeken door op +1 te klikken. Uw +1 kan als toelichting worden weergegeven samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals in de zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties.

Google slaat informatie over uw +1-activiteiten op, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, dient u over een wereldwijd-zichtbaar, openbaar Google-profiel te beschikken, dat op zijn minst de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook vervangen worden door een andere naam die u gebruikt bij het delen van inhoud met uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen, of over andere identificerende informatie van u beschikken.

 

Gebruik van de verzamelde informatie:

Naast de bovengenoemde vormen van gebruik worden de door u verstrekte gegevens gebruikt in overeenstemming met het van toepassing zijnde privacybeleid van Google. Google kan mogelijk samengestelde statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers vrijgeven, of deze aan gebruikers of partners verstrekken, zoals uitgevers, adverteerders of gelinkte websites.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter

Op onze website zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte pagina's aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Ook worden gegevens overgedragen aan Twitter.

Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens, noch van het gebruik van Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter via http://twitter.com/privacy.

Uw privacyvoorkeuren voor uw Twitter-account kunt u wijzigen op de pagina twitter.com/account/settings

 

Bronvermelding: eRecht24 Disclaimer, eRecht24 Facebook privacyverklaring, privacyverklaring Google Analytics, Google Adsense vrijwaring, Google +1 voorwaarden, Twitter privacyverklaring